Αρχική  
 
 
Εισαγωγή


H εταιρεία «ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» ιδρύθηκε το έτος 2003 με πρωτοβουλία του Δήμου Αμαρουσίου και με σκοπό τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου φορέα διαχείρισης και αξιοποίησης ιδιόκτητων δημοτικών ακινήτων. Με μετοχικό κεφάλαιο ύψους euro 19,5 εκ. περίπου και ακίνητη περιουσία που η αρχική αξία της ανήλθε σε euro 57 εκ. περίπου, η εταιρεία οργανωμένη στα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα, έχει ως πρωταρχικό μέλημα την αποτελεσματική και με όρους αγοράς αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ιδιόκτητων ακινήτων της.


Ισολογισμός 31ης Δεκεμβριου 2014
11η Εταιρική Χρήση (1/1/2014 - 31/12/2014)